Egészségügyi ellátás

Biatorbágyi Általános Iskola

  Karinthy F. u. 4. épület Szentháromság tér 6. épület
Iskolaorvos Dr. Juhász Zsuzsanna Dr. Nemes Nagy Györgyi
Fogorvos Dr. Balla Ágnes Dr. Meisels Erzsébet
Iskolavédőnő Juhászné Obbágy Ágnes

Elérhetőség az iskolában van kifüggesztve.

 

Minden évben október-november hónapban az iskola összes tanulója ortopédiai szakorvosi vizsgálaton vesz részt. Az iskolát ellátó orvosok és a védőnő tevékenységüket a 26/ 1997. NM. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzik.

 

Feladataik:

 • A betegségek megelőzése, szűrővizsgálatok elvégzése, a tanulók egészségi állapotának meghatározott időszakban történő vizsgálata és követése. Eltérés észlelése esetén a gyermek saját háziorvosához, vagy szakorvoshoz irányítása és a szülők értesítése.
 • A 2. 4. 6. 8. osztályban és 16. éves korban teljes fizikális vizsgálat végzése.
 • Környezet-egészségügyi feladatok ellátása, fertőző betegségek felismerése és terjedésüknek megállítása.
 • Életkorhoz kötött és kampányoltások beadása
 • Veszélyeztetett tanulók kiszűrése
 • Testnevelési csoportbesorolások elkészítése
 • Szükség esetén egészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaválasztási tanácsadás végzése
 • Üdülés, táborozás, iskolai sportversenyek előtti orvosi vizsgálat elvégzése
 • Szükség esetén balesetvédelem és elsősegélynyújtás
 • Egészségnevelés
 • Egészségügyi dokumentáció végzése.