Arculat

Kedves Olvasó!

A 2012/2013-as tanév jelentős változást hozott a helyi oktatási életben: négy iskola kezdte meg működését szeptemberben.

Iskolánk, a Biatorbágyi Általános Iskola, miközben törekedett hagyományainak megőrzésére, kereste a szakmai megújulás lehetőségeit. Törekedett olyan új profil kialakítására, mely találkozik a szülők igényeivel, megteremti a tanulók számára az érdeklődésüknek megfelelő választást.

Kis elsőseink nyelvi, humán, reál vagy testnevelés irányultságú osztályban kezdhették meg iskolás éveiket. Felsőseink az angol, a magyar és a matematika tantárgyakat nívócsoportokban tanulják, ahol az átjárhatóság biztosítása reményeink szerint még jobb tanulmányi munkára ösztönöz. Megteremtettük a felsősök számára heti 1-3 tanórai foglalkozás választásának lehetőségét is. Célunk volt, hogy minden tanuló találjon érdeklődésének, képességének megfelelő foglalkozást; hogy segítsük elő az egyéni adottságok, képességek, a tanulói tehetség kibontakozását; lehetőséget teremtsünk az egyén munkabírásához igazítható többletmunka vállalására.

Most induló sorozatunk bemutatja a választható tanórai foglalkozások működését, majd az eltérő irányultságú első osztályokban folyó pedagógiai munka sajátosságait.

Bízunk abban, hogy a megjelenő írások megkönnyítik mind a diákok, mind a szülők számára a majdani választást. Ugyanakkor tükrözik a pedagógusok kreativitását, az iskolában folyó munka sokszínűségét, az értékeket megőrizve megújulásra képes nevelő-oktató munkánkat.

 

IDEGEN NYELV (szerkesztés alatt)

HUMÁN  (szerkesztés alatt)

REÁL  (szerkesztés alatt)

TESTNEVELÉS


VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁS

                          Hon-és népismeret

                          Természetismeret