MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

Az ősszel induló, és a későbbiekben iskolánkban folyamatosan jelen lévő program célja a gyakorlati, mindennapi életben jól használható angol nyelv elsajátítása.

Célunk az, hogy diákjaink az iskolánkból kikerülve a beszélt és írott angol nyelvet magas szinten tudják használni. Ehhez az angol órákon kívül két készségtárgy angol nyelven való tanítása is nagyban hozzájárul.

Az ide jelentkező gyermekek képességmérésére a nyár folyamán kerül sor, ha a jelenlévő helyzet a tanév végéig nem változik.

Szeretettel várjuk az idegen nyelvre fogékony leendő diákokat a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályunkba.

MŰVÉSZETI IRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLY

Ebben az osztályban az általános tanterv szerinti oktatás mellett nagyobb hangsúlyt kap a művészetekkel való ismerkedés, mozgáskultúrában főként a néptánc. Az oktatását heti két órában tartjuk a mindennapos testnevelés órák keretében.

A gyerekek kézügyességét, kreativitását, beszéd és szövegalkotási képességét, memóriáját, fegyelmét és figyelmét, mozgáskoordinációját, zenei és ritmusérzékét, előadói képességét, művészeti neveléssel és dramatikus népszokások prózai és mozgásos előadások bemutatásával fejlesztjük.

Szeretettel várjuk a kézműveskedés, népzene, néptánc iránt érdeklődő gyermekeket, akik szeretnek mozogni és a fellépésektől sem idegenkednek!

TESTNEVELÉS IRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLY

Az aktív életmódra neveléshez nem kell csodákat tenni, hiszen a gyerekeknek lételemük a mozgás, csupán biztatni kell őket és felkínálni a rendszeres sportolás lehetőségét. A sport: mozgás, játék, öröm, kikapcsolódás, ép test és ép lélek, szellemi fejlődés, minőségi időtöltés.

A sportoló gyereknek nagyobb az önbizalma, több az energiája, jobb a koncentráló-képessége, erősebb az önfegyelme.

A testnevelés órákon törekszünk a mozgáskoordináció, labdaérzékelő gyakorlatok, egyensúlyérzék, koncentráció készség fejlesztésére. Változatos mozgásfajtákat, testnevelési játékokat, többfajta sportmozgást ismerhetnek meg. Megtanulják a sportági alapismereteket.
Vélhetően ezek a diákok többségében fogják képviselni iskolánkat a különféle diákolimpiai versenyeken.

Szeretettel várjuk az intenzív mozgást szerető és sportterhelést bíró gyermekeket osztályunkba!

Menü