Beiskolázás

Kedves Szülők!

Fontos döntés előtt állnak, amikor iskolát választanak gyermekük számára, hisz minden szülő segíteni szeretné gyermeke jövőjét.
Számunkra elsődleges az örömteli iskolakezdés, a zökkenőmentes átmenet az óvodás korból a kisiskolás létbe.
Fontos, hogy a gyerekek személyiségének, fejlettségének és érdeklődésének megfelelő osztályt, tanítót találjanak. Tájékoztatónkkal ebben kívánunk segítséget nyújtani.

Alsó tagozaton az alapkészségek fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak. Célunk az anyanyelvi képességek és a matematikai kompetenciák kiemelt megalapozása, a különböző műveltségi területeken a gyermekek harmonikus fejlesztése.
Figyelembe vesszük az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítjuk készségeiket és gyarapítjuk ismereteiket.
Lényeges, hogy minden diákunk megkapja a neki megfelelő nevelést, oktatást, tehetséggondozást, illetve szükség esetén a felzárkóztatást.
A tanulók nyelvoktatása már az alsó tagozaton megkezdődik. Angol vagy német nyelv választható már első osztálytól. 2020 szeptemberétől iskolánk magyar-angol két tanítási nyelvi osztályt is indít. Kezdetben sok játékkal, később a nyelvtani ismeretekre alapozva tanulják a gyerekek a választott nyelvet. Felső tagozaton magasabb óraszámban folytatódik a differenciált nyelvtanítás.
A szülők igényeinek megfelelően biztosítjuk a délutáni napközis foglalkozást. Fontos számunkra a szabadidő hasznos eltöltése, az egyénre szabott tanulásirányítás. Barátságos, szeretetteljes légkörben különféle tevékenységeket, elfoglaltságokat biztosítunk tanulóinknak.
A Szily-kastély épületében egy felújított tornaterem és egy tornaszoba működik. Itt számos sportolási lehetőségnek adunk teret.
Két iskolaudvar áll rendelkezésünkre, ahol a gyerekek a napi szintű mozgás örömét élvezhetik.
Úgy gondoljuk, hogy ebben az elidegenedett világban, kiemelten fontos, hogy a gyermekek, felnőttek tartozzanak valahová. Városunk legrégibb iskolájaként számos, értékes, időtálló hagyomány teremtődött meg. Például az Elsősök avatása, Őszi fesztivál, Állatok Világnapja, Angyalszó rendezvény, Luca-napi vásár. Rendezvényeinken a családtagokat is szívesen látjuk, ezzel erősítve a közösséget.
Felső tagozatunk a Szentháromság téri felújított Sándor-kastély épületében tanul tovább, ahol folytatódik az alsó tagozatra épülő eredményes munka.

Beiskolázási programunk fontos állomása a leendő elsősöknek szóló Iskolanyitogató rendezvénysorozat. A rendezvények célja egy olyan személyes találkozás, mely során a szülők és gyermekeik közelebbről megismerhetik iskolánk alsó tagozatát és a leendő elsős tanítókat. A programokon teljesebb képet kaphatnak munkánkról.

Látogassanak el hozzánk, ismerkedjenek meg iskolánkkal, szerezzenek személyes tapasztalatokat! Szeretettel várjuk Önöket!

Czifra Zsuzsanna intézményvezető

Menü