Szülői Szervezet

Elérhetőség

Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Szervezete
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
biaszusze@gmail.com

Mi is az a Szülői Szervezet ?

Szemelvények a Szülői Szervezet alapító okiratából:

A Szülői Szervezet alapvető célja

1) Az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében.

2) Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.

3) Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.

4) Az oktatás feltételeinek javítása az iskolába járó gyerekek érdekében.

A Szülői Szervezet alapvető feladata

1) Az iskolai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

2) A szülők hiteles tájékoztatása az aktuális oktatási kérdésekről és véleményük kikérése a gyermekük oktatásával kapcsolatos kérdésekben.

3) Az intézményi tanácsba az iskola Szülői Szervezete által megválasztott és delegált szülő tagok segítése véleményük kialakításában és beszámoltatásuk az intézményi tanács döntéseiről.

4) A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése az iskolát érintő kérdésekben.

5) Szülői részvétel biztosítása az iskolán kívüli helyi és országos szülői egyesületek érdek-érvényesítő munkájában.

6) A szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Szülői Szervezet Alapító Okirata Letöltés
Menü