Küldetéstudat

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.
Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk

Kodály Zoltán

A Biatorbágyi Általános Iskola nevelőtestülete egységesen az iskola küldetésének tekinti:

  • szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben
  • gyermekközpontú környezetben
  • személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal
  • testileg és lelkileg egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó,
  • az iskolához, a városhoz, a hazához erősen kötődő, önálló tanulásra, önnevelésre való képességgel,
  • korszerű ismeretekkel és biztos készségekkel (szövegértési, matematikai, helyesírási) rendelkező ifjúság kibocsájtását, akik biztos képességekkel, kulcskompetenciákkal (szóbeli és írásbeli kommunikációval, idegen nyelvismerettel, informatikai alapképzettséggel), szilárd alapműveltséggel rendelkeznek, és sikeresen folytathatják tanulmányaikat a 9. osztályban.

Fenti szándékunk megvalósítása érdekében partnerközpontú, a nevelés és oktatás színvonalát állandóan fejlesztő minőség-centrikus szervezetben dolgozunk.

Arra törekszünk, hogy iskolánk megfelelő rangú, egyéni arculattal rendelkező, elismert iskolává váljon a városban.

Iskolai specialitásaink:

  • humán műveltséget megalapozó arculat, mely a sokoldalú művészeti neveléssel, tevékenykedtetéssel teljesíti ki a gyermekek egyéniségét
  • reálműveltséget megalapozó arculat, mely környezettudatos tevékenységekkel, neveléssel formálja a tanulók szemléletét
  • emeltszintű angol és német nyelv oktatása

Informatika, néptánc, dráma, népi ének oktatásunk, könyvtári szolgáltatásunk, sokféle szabadidős és sporttevékenységünk, kulturális rendezvényeink, mind tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják.

Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk.

Menü