Kedves Szülők!

 

Önök fontos döntés előtt állnak: hamarosan kiválasztják azt az iskolát, ahol gyermekük a következő években tanulni fog. Ez természetesen nem könnyű, hiszen minden szülő azt szeretné, hogy választásával segítse gyermeke jövőjét.

Szeretnénk ehhez a döntéshez segítséget nyújtani iskolánk bemutatásával:
Iskolánk, a BIASULI olyan erős közösség, ahová jó tartozni, ahol a gyerekek jól érzik magukat, barátokra találnak, és mindig számíthatnak a pedagógusok segítségére. A BIASULI alapértékei a nyitottság, partnerség, rugalmasság és gondoskodás.

Hisszük, hogy minden gyerek jó valamiben és ennek a kibontakoztatása a mi feladatunk. Célunk az anyanyelvi képességek és a matematikai kompetenciák kiemelt megalapozása, a különböző műveltségi területeken a gyermekek harmonikus fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden gyermek a saját fejlődési ütemében érje el a legjobb eredményeket, ebben tanítóink munkáját logopédus, fejlesztő pedagógus és iskolapszichológus segíti.

A mai modern kor igényeihez alkalmazkodva nagy hangsúlyt fektetnünk a nyelvoktatásra. A hagyományos emelt szintű nyelvi képzés mellett, magyar-angol két tanítási nyelvi osztályt is indítunk. Első osztálytól kezdve előbb játékosan tanulva, később a nyelvtani ismeretekre alapozva sajátítják el az angol nyelvet. Ebben a folyamatban angol anyanyelvű tanár is részt vesz. Az általános iskola végére tanulóink olyan kommunikációképes nyelvtudással rendelkeznek, amellyel képesek angol nyelvű ismeretszerzésre is.

Emellett hagyományos tantervű osztályainkban alsó tagozaton az alapkompetenciák megerősítése mellett kiemelt testnevelés és művészeti nevelés folyik. A kor kihívásainak megfelelve az induló első évfolyamon bevezetjük a robotika és logikai nevelést. Felső tagozaton folytatódik a differenciált, nívócsoportos oktatatás, amely biztosítja a különböző képességű tanulók egy osztályban történő minőségi oktatását és nevelését. Ehhez nagy segítséget nyújt az intézményünkben bevezetett Komplex Alapprogram hátránykompenzáló pedagógiai módszere. A módszertan alapját a csoportmunka adta előnyök, a sikerélmények, valamint a tanulók egymásra gyakorolt fejlesztő hatásának kihasználása képezi.

2021-ben elnyertük a Boldog Iskola címet.

A boldogságórák célja, hogy segítse a gyermekeket abban, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget kapjanak a testi-lelki egészség megtartásához.
Délutáni napközis foglalkozásokon törekszünk a nyugodt légkörben történő egyénre szabott tanulásirányításra, és a szabadidő hasznos eltöltésére.

Iskolánk 2019-ben elnyerte az ÖKOISKOLA címet.

A mindennapokban megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés. A programjaink keretében figyelünk a környezetvédelemre, az újrahasznosításra és az állatok védelmére.

Városunk legrégibb iskolájaként számos értékes, időtálló hagyomány teremtődött meg. Ilyen például az Elsősök avatása, Egészségnap, Angyalszó rendezvény, Luca napi vásár, Gála. Rendezvényeinken a családtagokat is szívesen látjuk, ezzel erősítve a közösséget és a partnerséget a szülőkkel.

Szeptembertől egy új, modern 21. századi iskolaépületet vehetünk birtokba. A sportcsarnokban, a korszerűen felszerelt szaktantermekben megvalósuló magas színvonalú oktatás már nem csak álom, hanem valóság lesz.

KEDVES SZÜLŐK! TARTOZZANAK KÖZÉNK!
LEGYEN AZ ÖN GYERMEKE IS BIASULIS!

Menü