Felső tagozat

Sajátosságok

– Az intézményünk 8 évfolyammal működő általános iskola. Osztályok száma a felső tagozaton:13.
– Pedagógia munkánk alapvető célja, hogy tanulóink a továbbtanuláshoz szükséges alapismeretek megszerzésén túl, gazdag diákélményekkel hagyják el iskolánkat.
– Tudatosan törekszünk humán és reál ismeretek kiemelt kezelésére, a minél színesebb sportélet kialakítására, az ökoiskola cím elérésére.
– Fontosnak tartjuk a magas színvonalú nyelvoktatást. Választható idegennyelv: angol vagy német. Emelt szinten, nívócsoportos (a gyerekek képességeihez igazodó csoportbontásban) oktatásban folyik az idegennyelv és a matematika tanítása.
– Valamennyi tanulóra kiterjedő mérési-rendszert alkalmazunk magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakban való jártasság, tárgyi tudás, alkalmazásképesség mérésére. Az évfolyami felmérések 3-4. évfolyamon történnek meg. Ezek eredménye teszi lehetővé az emelt szinten oktató (humán, reál tagozatos) osztályba történő jelentkezést, átvételt.
– Minden tanuló a képességeinek megfelelő szintű oktatást kapja. Iskolánk pedagógusainak képzettsége 100 %-os. Az oktatási módszerek széles tárházával dolgozunk.
– A pedagógiai munkát fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógus, iskolapszichológus, logopédus segíti.
– A felső tagozaton működik az Arizona program, ami nem büntetésre, hanem a tanulók felelősségére épül. A program elősegíti a kölcsönös tiszteletet tanár és diák, diák és diák között.
– Tanulószobai csoportok létszámának kialakítása a szülői igényeknek megfelelően történik. 16-17 óráig biztosítjuk a délutáni ügyeletet az arra jelentkezőknek.
– Kiemelten kezeljük a tanév során azokat a versenyeket, melyek megyei fordulóját iskolánk rendezi. Büszkék vagyunk felsős tanulóinkra, akik több magasszintű versenyen indulnak el, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el.
– Közösségalakító programjaink népszerűek. Osztálykirándulások, iskolai rendezvények, erdei iskolai programok stb. színesítik a programkínálatot.
– Testvérvárosaink diákjai évente érkeznek hozzánk, illetve mi is rendszeresen látogatjuk őket. Külföldi kapcsolatainkról a Határtalanul! programoknál olvashatsz.
– A 8.osztályosok pályaválasztását segítjük, beiskolázás után próbáljuk nyomon követni diákjaink teljesítményét, hisz ez is segíti nevelő-oktató munkánk megújítását.

Ötödik évfolyamtól tudásszinten alapuló nívócsoportos oktatás folyik.

Tanulóink évről évre eredményesen szerepelnek a különböző szintű tanulmányi versenyeken.

Emelt szinten oktató, humán és reál tagozatos osztályba történő jelentkezésre van lehetőség.

Hagyományaink

Suli buli

A hetedikesek szervezésében évente egyszer nagy buli van az iskolában hangos zenével, büfével.

Farsang

Az alsó tagozathoz hasonlóan a felső tagozat is tánccal, mulatozással, jelmezekkel ünnepli a Farsangot.

Bolond ballagás

A ballagás főpróbáját a nyolcadikosok vicces ruhába öltözve tartják.

Iskolai hírek

Menü