Szülői Szervezet

SZMK = Szülői Munkaközösség

Szülői képviselőnek lenni – örömteli, érdekes feladat! Részt venni az iskola életében? Persze, szívesen, de ez még távolról sem jelenti azt, hogy valamilyen funkciót vállaljak! Sokan ilyen gondolatokat forgatnak fejükben az első szülői értekezleten, mikor a szülői képviselők megválasztása kerül napirendre. Természetesen ilyenkor minden irányból bíztatják az embert és amikor egy pillanatra elfordulunk, már meg is választottak az osztály szülői képviselőjének. Ha Te is ebben a cipőben jársz vagy általános felvilágosítást szeretnél kapni, akkor most a megfelelő tájékoztatót olvasod. Ez a tájékoztató rövid bepillantást nyújt az együttműködési jogokba, kötelességekbe és formákba. A gyerekek és fiatalok sikeres képzésének és nevelésének fontos feltétele a diákok, a szülők és a tanárok közötti jó kapcsolat. A szülöi munkaközösség az iskolai életben a nélkülözhetetlen kapocs szerepét tölti be.

A szülői képviselők tevékenysége:

Együttműködés a konfliktusok megoldásában.
Az iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.
Az osztálypénztárak kezelése.
Információk, listák stb. továbbítása.
Az osztályfőnökök támogatása.
Szülői munkaközösségi üléseken való aktív vagy helyettesítőkön keresztüli részvétel
Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között

További tevékenységek a szülői munkaközösségi alapszabályzatban megfogalmazva

A szülői munkaközösség szervezete:

A szülői képviselök: osztályonként két személy akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg a szülők.
A szülői munkaközösség: az összes szülői képviselőből áll.
A munkacsoportok: minden érdeklődő szülő, tanár és diák számára nyitottak.

Tájékoztatni, Tájékoztatni, Tájékoztatni?!

Az iskolán belül a szülői munkaközösség tájékoztató munkájának nagy jelentősége van. A szülői munkaközösség ülésein, az iskolát általánosan érintő témákat beszélnek meg. Az iskolai, az alapítványi, a diákönkormányzati képviselők és a szülők képviselői saját nézőpontjukból adnak betekintést az érdekesebb változásokba, fejleménykbe. Ezeken az üléseken tapasztalatokat cserélnek és újítási javaslatokat tehetnek. Itt van lehetőségük a szülői képviselőknek saját osztályuk ügyeit előterjeszteni és szavazás keretében új szabályokat alkotni. Másrészt az is feladatuk, hogy a szülőket minden fontos témáról tájékoztassák,legyen az szabály vagy határozat, iskolai rendezvények vagy szervezés.

Együtt élni és tanulni azt jelenti, hogy közeledjünk egymáshoz, és így alakítsuk saját álláspontunkat. Sok probléma forrása a hiányzó illetve pontatlan kommunikáció. Ezért kívánatos egy őszinte beszédkultúra kialakítása, mely csak úgy jöhet létre, ha a szülői képviselők kezdettől fogva dolgoznak a szülők és tanárok közötti folyamatos párbeszéd megteremtésén. A szülői képviselők ezzel az iskola hangulatát és a jó tanulási légkört segíthetik elő. Tapasztalni fogjátok, hogy a szülői képviselők összekötő láncszem szerepét játszhatják szülők és oktatók, szülők és szülők, diákok és tanárok, sőt még diákok és szülők között is.

Miért gyere el?

  • Mert a te ötleteidre is szükség van!
  • Mert szülők nélkül nincs szülői munkaközösség sem!
  • Mert azonnali választ kaphatsz a kérdéseidre, vagy a megfelelő helyre továbbítjuk, hogy mielőbb megtudd amit szerettél volna!
  • Mert együtt megvalósíthatjuk a Te elképzeléseidet is az iskolával kapcsolatban!
  • Mert együtt könnyebb és ha segítesz te is jobban fogod érezni magad!

jó gyerek + jó pedagógus + jó szülő = kiváló iskola

Menü