Intézményvezetői tájékoztató

Tájékoztató

 

Az elmúlt napokban érkező szülői megkeresésekből érezhető számunkra a növekvő szülői aggodalom.

Tapasztaljuk, hogy egyre több szülő aggodalommal engedi, vagy – a fertőzés megelőzése és/vagy krónikus beteg családtag védelme céljából – nem engedné iskolába gyermekét.

Az iskola igazgatójának kizárólag a krónikus betegséggel élő, erről szakorvosi igazolással rendelkező tanuló esetén van jogköre a távollét igazolására.  Más esetben nincs igazgatói jogkör az otthontanulás engedélyezésére, az iskolai távolmaradás igazolására a Házirendben foglaltak irányadók. A mulasztások szülői vagy orvosi igazolással igazolhatók.  Ebben a tanévben a szülő 10 napot igazolhat gyermekének.

Iskolalátogatás alóli hosszabb távú felmentés, vagyis egyéni tanrend az Oktatási Hivatalnál kérelmezhető.    Ennek kérelmezését javasoljuk, ha a háztartásban élő krónikus beteg családtag védelme miatt nem szeretnék gyermeküket iskolába engedni. A kérelmet az Oktatási Hivatal hagyja jóvá vagy utasítja el.

Az egyéni tanrendű tanuló félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához köteles osztályozó vizsgát tenni a tantervi anyagból félévkor (január) és a tanév végén (június), a vizsgákra a tanuló egyénileg készül fel, a felkészítéséről a szülő gondoskodik.

A nem egyéni tanrendben tanuló, de 250 tanítási órát meghaladó mulasztással rendelkező diáknak, amennyiben a mulasztások miatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a félévkor és tanítási év végén osztályozó vizsgát kell tennie.

 

Pedagógusok és tanulók igazolt COVID megbetegedése esetén az alábbi protokoll szerint járunk el:

  1. Az iskola vezetése értesíti a Nemzeti Népegészségügyi Központot, továbbá a fenntartó tankerületet;
  2. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt;
  3. Rendkívüli szünetet a tankerület rendelhet el, az emiatt elmaradt tanórákat egy későbbi időpontban, szombati iskolába járással vagy a tanítási időszak meghosszabbításával be kell pótolni; rendkívüli szünet vagy digitális oktatás elrendelése esetén az intézmény – az arra jogosult szervtől – kap tájékoztatást, ha visszatérhet a normál munkarend szerinti oktatáshoz

A fentiek alapján nyomatékosan szeretnénk hangsúlyozni, hogy az iskola igazgatójának nincs jogköre a digitális munkarendre/online oktatásra való átállás elrendelésére, ezt kizárólag az emberi erőforrások minisztere, illetve az Operatív Törzs rendelheti el.

Bízom benne, hogy a fenti tájékoztatásban minden szükséges részletre kitértünk.

 

Tisztelettel kérem Önöket, segítsék a járvány elleni közös küzdelmünket a fentiek szíves tudomásulvételével és a járványügyi előírások betartásával.

 

Együttműködésüket köszönöm:

Biatorbágy, 2020. 11. 16.

Czifra Zsuzsanna

intézményvezető

Menü