Határtalanul 2019 II.

Erdély természeti szépségei és kulturális értékei

Résztvevő tanulók: a 7. b és c osztályosok: 37 fő
Kísérők: 4 fő
A kirándulás ideje: május 29. és június 2.

Előkészítő szakasz

Tanórákon: történelem, magyar, földrajz készítettük fel tanulóinkat az erdélyi utazásra. A felkészülés során tanulóinkat megismertettük Erdély történelmével, az út során meglátogatásra kerülő települések kulturális értékeivel, az útközben látható természeti szépségekkel. A tanári magyarázatokon, film-és képanyag bemutatásán túl a tanulók maguk is gyűjtőmunkát folytattak, kiselőadásokat, ppt-ket készítettek.
Osztályfőnöki és rajzórákon Erdély néprajzával is foglalkoztunk, tanulóink részt vettek a Hagyományok Házának az Orbán Balázs nyomában című Erdély kultúráját, néprajzát bemutató rendkívüli tanóráján.

Az előkészítő szakasz zárásaként a tanulók kiselőadásokat készítettek, melyeket az út során egy-egy helyszínen, illetve a buszon mondtak el társaiknak.

Tizennégy éve ápolunk testvériskolai kapcsolatot a gyergyóremetei Fráter György Általános Iskolával. Az idén májusban a gyergyóremetei iskola hetedik osztályos diákjai látogattak hozzánk, és töltöttek két napot Magyarországon. Budapestre és a Dunakanyarba kirándultunk velük, valamint az iharosi táborunkban közös sportrendezvényeken vettek részt hetedikes diákjainkkal.

A kirándulás

Tanulóinkkal az út során felkerestük Erdély nevezetes történelmi emlékhelyei közül a nagyváradi püspöki székesegyházat,a tordai katolikus templomot, ahol 1568-ban – Európában először mondták ki a vallásszabadságot.
Jártunk Torockón, ahol láthattuk az erdélyi népi építészet különlegességeit, a híres fehér házakat, Segesváron megismerkedhettünk a szász városok jellegzeteses építészetével. A székelykapukat Zetelakán, és Orbán Balázs sírjánál csodálhattuk meg. Tiszteletünket tettük Tamási Áron és Orbán Balázs sírjánál, valamint a segesvári csata hőseinek tiszteletére állított emlékműnél. Kőrösfőn megkoszorúztuk a Bélesi-tónál hősi halált halt Vasvári Pál emlékére állított kopjafát. Erdély néprajzával a torockói Néprajzi Múzeumban ismerkedtünk. Tanulóink bepillantást nyerhettek az ősi mesterségekbe: Torockón a középkori vaskohászatba, Tordán és a Só-vidéken a sóbányászatba, valamint a fazekasmesterségbe Korondon. Segesvárról Petőfi utolsó útját követve megemlékeztünk a segesvári csatáról, a Fehéregyházán a Petőfi Emlékházban Petőfi életéről, haláláról hallhattunk előadást, a múzeumban kiállított maketten a segesvári csata eseményeit lehetett nyomon követni. Megemlékeztünk Erdély nagyjairól: Bethlen Gáborról a szárhegyi
kastély megtekintése közben; a legnagyobb székelyről: Orbán Balázsról; az erdélyi irodalom nevezetes alakjairól: Tamási Áronról, Sütő Andrásról és Kányádi Sándorról.

Az út során megcsodálhattuk Erdély természeti szépségeit: gyönyörködtünk a Székelykőben, sétáltunk a szovátai Medve-tó körül, jártunk a Tordai-sóbányában, a Madarasi-Hargita csúcsán, a Gyilkos-tónál, a Békás-szorosban, hajókáztunk a Békási-víztározón, megcsodáltuk a fantasztikus panorámát a Király-hágóról. Megemlékeztünk Erdély nagyjairól: Bethlen Gáborról a szárhegyi kastély megtekintése közben; a legnagyobb székelyről: Orbán Balázsról; az erdélyi irodalom nagyjairól: Tamási Áronról, Sütő Andrásról és Kányádi Sándorról.

Az úton tanulóink előadták egy-egy emlékhellyel kapcsolatos kiselőadásukat, és sok új ismeretet kaptak a múzeumi tárlatvezetőktől, valamint csoportunkat a Székelyföldön kalauzoló Balázs-Kercsó Attila tanár úrtól. A gyerekek sokat fotóztak, útinaplót készítettek.

Tanulóink találkozhattak a gyergyóremetei diákokkal, a közös programok alkalmával értékes kapcsolatok szövődtek, miközben a diákok élményszerűen tapasztalták meg az összetartozást, a magyarságtudat közösségteremtő erejét.

Tanulóink megtapasztalhatták, hogy a magyar és az erdélyi történelem és kultúra szerves egységet alkot, bepillantást nyerhettek Gyergyóremetén a székelyek mindennapjaiba. A kirándulásról tanulóink rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztek haza.

Értékelő óra

A kirándulásról készített fotók, útinaplók segítségével a gyerekek rendszerezték a látottakat. Ppt-ket állítottak össze, faliújságot készítettek, cikket írtak, az élménybeszámolókat iskolánk hatodikos tanulóinak elő is adták, a faliújságokat az iskola folyosóján fogjuk kiállítani szeptemberben. A kiránduláson látottakból vetélkedőt állítottunk össze, melyet az értékelő óra során csoportmunkában meg is oldottak a gyerekek.

Nemzeti összetartozás napja

Tanulóink részt vettek Biatorbágyon a nemzeti összetartozás napjának tiszteletére rendezett megemlékezésen és koszorúzáson, ahol jelen voltak Biatorbágy testvérvárosának küldöttségei: a felvidéki Alistálról, a kárpátaljai Nagydobronyból és az erdélyi Gyergyóremetéről.

Trianonról szóló rendhagyó történelemóra a biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központban

Történelem szakos kollégánk, Tirpák László Trianonról szóló előadását több hetedikes tanulónk hallgatta végig. Az erdélyi kirándulás után az előadás már nemcsak történelmi tények megismerését jelentette tanulóinknak, hanem nemzetünk tragédiája érzelmileg is mély nyomot hagyott bennük.

Menü