Czifra Zsuzsanna

Igazgató

mesterpedagógus
intézményfejlesztési szaktanácsadó
mentor
jogi szakokleveles közoktatási szakember
közoktatásvezető

A vezetéshez nemcsak ész, hanem szív is kell. Csak akkor hallgatnak Rád az emberek, ha érzik, hogy szereted őket. Ha örömük van, velük örvendezel, ha bánat éri őket, velük szomorkodsz, s ha bajba jutnak, segítesz rajtuk.

ókori perzsa bölcs

Alapvetés

Az iskolák – a társadalmi folyamatok változásai következtében – soha nem voltak könnyű helyzetben. Mindenkor viselni kellett/kell az oktatással, neveléssel természetesen együtt járó felelősséget, az elvárásoknak napjainkban egy rendkívül bonyolult társadalmi közegben, különösen szerteágazó elvárási rendszerekben kell megfelelni, és sokszor nehezen átlátható jogi szabályozás és egyre szűkülő anyagi keretek között kell működni. Így aztán az iskolában folyó oktató-nevelő munka is számos ellentmondást és megoldásra váró, nem ritkán a napi rutintól lényegesen eltérő feladatot rejt magában.

Az iskola fenntartását az állam vállalta magára azzal a szándékkal, hogy megszűnjenek az egyes iskolák közötti óriási különbségek. A vezető feladata, hogy éljen a felkínált szabadsággal, ugyanakkor magas minőségben teljesítse kötelezettségeit.

Miként a magyarországi iskolák többsége, mi is keressük saját utunkat, eközben pedig igyekszünk magunk számára is megfogalmazni azt a szakmai, etikai alapvetést, amelyre felépíthetjük a ránk jellemző, s a velünk szemben megfogalmazott közösségi elvárásoknak leginkább megfelelő oktatási identitásunkat. Mert nem lehet sikeres az a munkaközösség, amely nem tudja pontosan, hogy mit várnak el tőle, mit akar elérni, és melyek azok az erőfeszítések, melyeket a cél elérése érdekében mindenképpen meg kell tennie. Hiszek abban, hogy ez az iskolai munkaközösség képes távlati célok megfogalmazására és megvalósítására. Ezeket a célokat pedig minél előbb ki kell jelölnünk. Olyan új iskolát kell teremtenünk, amely hosszú távon biztosítja a város ifjúságának fejlődését, amely növeli a település megtartó erejét, amely egyértelműen sugallja közösségünkre jellemző teremtő, szolidaritáson és megértésen alapuló szellemiséget. Ugyanakkor egyetlen pillanatra sem veszíthetjük szem elől legfőbb célunkat, az oktatás színvonalának folyamatos emelését, azt a törekvést, hogy munkánkkal egyre jobb és jobb életesélyt biztosítsunk a ránk bízott diákoknak.

A meglevő finanszírozási feltételek nem biztosítják teljes körűen azt, hogy az iskola maximálisan megfelelhessen a vele szemben támasztott szakmai elvárásoknak. Az iskolai nevelés területén mégis az értékvesztésben látom a legfőbb problémát. Hiányoznak a szilárd eligazodási pontok, s ezek megtalálásában az iskola, mint elsődleges értékközvetítő alapvető szerepet játszhat.

A siker nem kis részben azon is múlik, mennyire sikerül megteremtenünk – vagy inkább helyreállítanunk – az oktatás, a nevelés és persze a tanulás elmúlt évtizedekben fájdalmasam megkopott presztízsét. El kell érnünk, hogy a tanár és a diák kapcsolata újra partnerségen, közös célokon és összeegyeztethető értékrenden alapuló viszony legyen, s mindez a pedagógusoktól komoly elhivatottságot kíván.

Ezt az elhivatottságot érzem magamban, s vezetőként ugyanezt az elhivatottságot követelem meg a velem együtt dolgozóktól is.

Intézményvezetői gondolatok

Régi módon, régi módszerekkel már nem lehet hatékonyan dolgozni, az újakat pedig most próbálgatjuk. A 21. század elvárásaihoz igazodva, kollégáink az utóbbi években több ezer óra továbbképzésen, tréningen vettek részt, ezzel is segítve a színvonalas nevelő-oktató munka mindennapi megvalósítását.

Az elmúlt években sikerült iskolánkat nagyon barátságos, családias épületté alakítani. A felújítások, modernizálások sokszor a szülőkkel összefogva, továbbá a Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítványunk segítségével valósulhatott meg.

Legbüszkébb elsősorban a Sándor kastély felújított szárnyára, valamint a Szily kastély barátságos környezetére lehetünk.

2018-ban az Érdi Tankerület jóvoltából iskolánk új projektorokat és számítógépeket kapott, így valósulhat meg a 2018/2019-es tanévtől, hogy majd minden tantermünket beépített projektorral és laptoppal tudtuk felszerelni. A vizuális szemléltetés, cselekedtetés és az interaktivitás tananyagba való beépítése ma már nélkülözhetetlen eleme az eredményes tanulásnak, a kompetenciafejlesztésnek.

2019-ben megpályáztuk az ÖKO iskolai címet. Ebben a tanévben rendezvényeinken többször is előkerültek az összegyűjtött bögréink, mert nem akartunk műanyag poharakat használni. Az ökoszemléletet tanóráinkba is beépítjük, fontosnak tartjuk az egészségtudatos életmódra való szoktatást, az állatok és növények védelmét és a fenntarthatóságra nevelést. A tanév során tartunk Egészségnapot, Madarak és fák napját, Víz világnapját és sorolhatnám tovább. Az Erdei Iskolai programokat is ennek jegyében szervezzük.

A felsőben működtetett tagozat mellett iskolánkban nívócsoportos oktatás is folyik. Angolból, matematikából és magyarból a gyerekek képességeik szerinti alacsonyabb létszámú csoportokban tanulnak. Ezáltal jobban tudjuk segíteni azt, aki lemarad, illetve támogatni a tehetség kibontakozását. Ez azért is hasznos, mert így külön-külön is sokkal többet tudnak kollégáim foglalkozni a tanulókkal, mint a hagyományos oktatás keretében. A csoportok között természetesen van átjárhatóság, a hangsúlyt az egyéni képességek szerinti fejlődésre helyezzük. A nívócsoportos oktatás alapvető feltétele az iskolánkban tanító szakos pedagógusok száma.

Más iskolákkal ellentétben nálunk az utóbbi években nem csökkent a pedagógus létszám. Teljes a szakos ellátottságunk, főállású fejlesztő pedagógusunk is van. Egy éve lehetőségünk nyílt iskolapszichológus alkalmazására is, aki foglalkozik az osztályok problémáival és egyéni foglalkozásokat is tart; a hozzá forduló szülőknek is hatékonyan segít. Az intézményünk szakmai munkáját már szaktanácsadó és minősítő-tanfelügyelő is erősíti, ők mesterpedagógusokként dolgoznak tantestületünkben.

Távlati célunk az iskolában folyó nevelő-oktató munkánk, versenyeredményeink megtartása, illetve a lehetőségek szerinti fejlesztése, melynek érdekében továbbra is igyekszünk minden lehetőséget felkutatni és élni a pályázati lehetőségekkel.

Menü